lewy gora prawy gora
menu linia pionowa
legalizacja
linia
wodomierze
wodomierze
Kontrola Metrologiczna Wodomierzy
Wodomierze są przyrządami pomiarowymi wymienionymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r.
podlegającymi prawnej kontroli metrologicznej. Po okresie 5 lat powinny
być poddane ponownej legalizacji w uprawnionym przez Urząd Miar
punkcie legalizacyjnym.
W punktcie legalizacyjnym wykonujemy :
Oferta Handlowa
NS Automatyka Sp. z o.o.jest przedstawicielem handlowym i serwisowym Fabryki Wodomierzy
PoWoGaz S.A. w Poznaniu. Oferujemy fabryczne ceny i korzystne rabaty wodomierzy i ciepłomierzy.
wodomierze
KATALOG PRODUKTÓW :
KARTY KATALOGOWE :
Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe : Wodomierze skrzydełkowe wielostrumieniowe i objętościowe : Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika : Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika : Wodomierze specjalnego przeznaczenia : Przepływomierze elektroniczne : Przepływomierze do irygacji : Przetworniki przepływu do ciepłomierzy - skrzydełkowe : Przetworniki przepływu do ciepłomierzy - śrubowe : Ciepłomierze elektroniczne : Zasuwy klinowe : Oferta uzupełniająca :
linia pozioma firmy partnerskie
linia
kontakt
biuro@nsautomatyka.com.pl