lewy gora prawy gora
menu linia linia powogaz E+H festo askom astor PRS Green label
cert
linia
"NS Automatyka" od wielu lat współpracuje z wieloma znanymi firmami krajowymi i zagranicznymi
w dziedzinie automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej, telekomunikacji, systemów wizualizacji,
monitoringu i alarmów. Posiadamy w tych dziedzinach świadectwa współpracy, autoryzacje producentów
oraz wymagane certyfikaty.
Posiadane przez nas certyfikaty oraz świadectwa autoryzacji:
Certyfikat EN ISO 9001:2015
System zarządzania jakością w zakresie:
Produkcja nakrętek i elementów z tworzyw sztucznych.
Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
Uzyskaliśmy świadectwo jakości zdrowotnej na produkowane
dekrystalizatory miodu
Przedstawicielstwo Fabryki Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu.
Posiadamy świadectwo autoryzacji w zakresie sprzedaży
i serwisowania wyrobów PoWoGaz.
Certyfikat Firmy Partnerskiej ENDRESS-HAUSER Polska
Zaświadczenie współpracy z Fabryką Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń METRON Sp. z o.o. w Toruniu
Certyfikat Project-Partnera firmy FESTO
dający nam pełne wsparcie techniczne w samodzielnym realizowaniu
projektów przemysłowych.
Certyfikat Firmy Partnerskiej ASKOM
Uzyskaliśmy Status - Integrator Pakietu ASIX
Certyfikat Instytutu Tworzyw Sztucznych w Gliwicach
Uzyskaliśmy certyfikat bezpieczeństwa dla nakrętki K50B
Certyfikat Integratora Systemów ASTOR
Zostaliśmy certyfikowanym Integratorem Sytemów ASTOR
w zakresie -Systemy Sterowania GE Fanuc
Certyfikat PRS Green label potwierdza fakt, że dbamy
o środowisko naturalne. Palety na których docierają do nas
surowce do produkcji opakowań są objęte specjalnym nadzorem,
dzięki czemu mogą być wielokrotnie wykorzystywane.
linia pozioma firmy partnerskie
linia
kontakt
biuro@nsautomatyka.com.pl