lewy gora prawy gora
menu linia pionowa
o firmie
linia
budynek
Historia
Historia firmy "NS Automatyka" Sp. z o.o. jest nierozerwalnie
związana z rozwojem Zakładów Chemicznych "Organika - Sarzyna" S.A.
powstałych w 1937 r. w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Początek działalności firmy datuje się od 1952 roku, czyli od powstania
Oddziału Pomiarowego w tych zakładach. W latach późniejszych
przekształcony w Wydział Pomiarów i Automatyki realizuje w pełni
potrzeby zakładu z zakresu metrologii i bieżącego serwisu a.k.p.
oraz wdrażania nowych układów pomiarowo - regulacyjnych
i systemów automatyki. W 2000 r. na bazie istniejącego Wydziału
Pomiarów i Automatyki oraz Pionu Głównego Automatyka utworzona zostaje firma pod obecną nazwą
"NS Automatyka" Sp. z o.o.
Nasz profil
Prowadzimy działalność w obszarze automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
przemysłu chemicznego. Realizujemy, również zadania w innych gałęziach przemysłu, budownictwie
i ochronie środowiska. Prowadzimy stałą współpracę z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi producentami
urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej, dzięki czemu możemy zaproponować aktualnie najnowsze
rozwiązania techniczne zapewniające wysoką funkcjonalność i efektywność działania. Realizujemy zadania od
fazy projektu po uruchomienie i serwisowanie. Służymy doradztwem w doborze rodzaju urządzeń i aparatury
oraz odpowiedniej konfiguracji systemów pomiarowych i sterowania.
linia pozioma firmy partnerskie
linia  pozioma kontakt


biuro@nsautomatyka.com.pl