lewy gora prawy gora
menu linia
referencje
linia
Priorytetem w strategii działania firmy są wymagania i oczekiwania naszych klientów.Ta dewiza ujęta
w polityce jakości firmy realizowana jest w praktyce poprzez wdrożony i funkcjonujący w firmie System
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Wieloletnia współpraca z renomowanymi firmami zaowocowała
przyznanymi nam certifikatami, a także referencjami ze strony naszych klientów. Niżej przedstawiamy
ważniejsze zrealizowane przez nas zadania.
L.P.Miejsce wykonaniaOpis zadania
1ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA- SARZYNA" S.A. w Nowej Sarzyniebieżące utrzymanie ruchu, remonty i inwestycje w dziedzinach:
- systemów pomiarowych i automatyki przemysłowej,
- urządzeń i maszyn do konfekcji produktów oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych,
- metrologii aparatury kontrolno-pomiarowej (wskaźniki, regulatory, przetworniki, rejestratory, termometry, manometry, wagi, przepływomierze),
- systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych,
- monitoringu i systemów alarmowych,
- teletechniki i informatyki (w tym budowa sieci światłowodowych)
2ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie- wykonawstwo, montaż i uruchomienie rozlewewaczki DosiMass do konfekcji produktów Sarsil
- montaż i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej opartej na wysokiej klasy urządzeniach sieciowych cyfrowej archiwizacji
i prezentacji wideo
3ZAKŁAD SILIKATOWY "SILIKATY LEŻAJSK" w Leżajsku- zaprojektowanie i wykonanie systemu naważania piasku i wapna oraz sterowania transporterów taśmowych
4PHILIP MORRIS POLSKA S.A. oddział w Leżajsku- montaż układów sterowania i regulacji napędami elektrycznymi
5ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA w Nowej Sarzynie- serwis układów pomiarowych i metrologia a.k.p.
- zaprojektowanie, wykonawstwo, montaż i uruchomienie kolumn jonitowych do zmiękczania wody technologicznej
- dostawa i montaż wodomierzy przemysłowych
6PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Tarnobrzegu- sprzedaż i dostawa nowych wodomierzy mieszkaniowych,
- naprawa i legalizacja wodomierzy mieszkaniowych
i przemysłowych
7KOMUNALNO-BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Sp. z o.o. w Sarzynie- wykonanie monitoringu obiektów za pomocą telewizji przemysłowej i zdalnego sterowania bramą wjazdową,
- bieżący serwis systemów monitoringu i aparatury kontrolno-pomiarowej
8MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPOADRKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Krośnie- dostawa wodomierzy mieszkaniowych i przemysłowych w latach 2004-2006.
9SILIKATY OSTROŁEKA Sp. z o.o. w Grabowie- zaprojektowanie i wykonanie systemu naważania piasku i wapna oraz sterowania transporterów taśmowych
10AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu- remont i legalizacja wodomierzy przemysłowych w latach 2003 - 2005
11ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I USŁUG WIELOBRANŻOWYCH "GO-KOM" w Boguchwale- sprzedaż i dostawa nowych wodomierzy mieszkaniowych,
- naprawa, regeneracja i legalizacja wodomierzy przemysłowych
12ZAKŁADY PIWOWARSKIE S.A. w Leżajsku- naprawa, regeneracja i legalizacja wodomierzy przemysłowych
13ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "HORTINO" w Leżajsku- naprawa, regeneracja i legalizacja wodomierzy przemysłowych,
- metrologia przyrządów pomiarowych
- system sterowania i monitorowania ujeć wód głębinowych droga radiową
14ABB Sp. z o.o. DYWIZJA PRODUKTÓW ENERGETYKI Zakład Produkcyjny w Przasnyszu - wykonanie, montaż i uruchomienie dwóch układów dozowania żywic epoksydowych
15Przedsiębirstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnystawie- wykonanie, montaż i uruchomienie sterowania przepompowni ścieków
-przeniesienie sterowania do centrum zarząądzania
-budowa systemu wizualizacji stanu przepomopowni z pełnym zdalnym sterowaniam
linia pozioma firmy partnerskie
linia
kontakt
biuro@nsautomatyka.com.pl