lewy gora prawy gora
menu linia pionowa
napis
linia
zakrecarka
zakrecarka
Ogólna charakterystyka urządzenia
Maszyny te bazują na jednogłowicowych automatach
obrotowych i ich przeznaczeniem jest zakręcanie
nakrętek na opakowaniach wykonanych z tworzyw sztucznych
(butelki i kanistry).
Zakręcanie odbywa się w sposób automatyczny po podstwieniu
pod zakręcarkę opakowania ze wstępnie nałożoną nakrętką.
Dostarczanie opakowań pod zakręcarkę odbywa się transportem
taśmowym istniejącej linii konfekcyjnej. Pozycjonowanie
w procesie zakręcania zapewnia system zapór i czujników
opakowań stanowiących integralną część zakręcarki.

Możliwe jest wykonanie zakręcarki dla stref Ex
- ochrona przeciwwybuchowa (model: ZAK5)
Dane techniczne zakręcarki ZAK5 i ZAK6
Zasilanie elektryczne:• napięcie robocze: od 100 do 240V o częstotliwości 50/60Hz
• max pobór mocy: 150VA
Zasilanie pneumatyczne:• ciśnienie: od 6 do 8 bar
• przepływ powietrza: od 500 do 1000 l/min
Wymiary graniczne:• szerokość: 900mm
• głębokość: 820mm
• wysokość: 1730mm
Waga:• ok. 75kg
Poziom hałasu:• 79dB (A)
Maksymalne obroty głowicy zakręcającej:• 610 obr/min
Ochrona przeciwwybuchowa (tylko dla zakręcarki ZAK5)•zespół zakręcający:II 3G C T4
•szafka sterownicza z panelem operatorskim są eksploatowane wyłącznie poza strefą Ex
linia pozioma firmy partnerskie
linia  pozioma kontakt


biuro@nsautomatyka.com.pl