lewy gora prawy gora
menu linia pionowa
wagi
linia
wagi foto
wagi foto
Pomiary masy są jednym z najstarszych elementów w handlu i wymianie towaru.
Ważne jest aby wskazania masy były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistej
wartości. Uniknięcie błędów w pomiarze jest niemożliwe jednak jego
zminimalizowanie jest celem do którego właśnie dążymy.
W zakresie wag oferujemy:
 • Remonty, konserwacje, sprawdzenia i legalizacje wag:
 • Wykonywanie kalibracji wag jest jednym z bardziej żmudnych i pracochłonnych
  czynności. W czasie swej długiej działalności w tym zakresie wypracowaliśmy
  metody precyzyjnej i skutecznej naprawy wag mechanicznych.
  waga
  Poza naprawami również projektujemy i wykonujemy systemy
  automatycznego dozowania.
  linia pozioma firmy partnerskie
  linia pozioma kontakt


  biuro@nsautomatyka.com.pl