lewy gora prawy gora
menu linia pionowa
sieci
linia pozioma
foto
foto
foto
Monitoring
Systemy monitorowania telewizji dozorowej umożliwiają wizualną
kontrolę nad obiektami rozmieszczonymi niekiedy w dużych
odległościach.


Oferujemy kompleksową obsługę klientów w zakresie monitoringu
Podstawowy system monitoringu składa się z kamer, multipleksera przełączającego obraz, specjalizowanego
magnetowidu do zapisu obrazu z wielu kamer oraz monitora na którym można oglądać obraz z kilku kamer
jednocześnie.
Możliwości współczesnych systemów monitoringu są o wiele większe od przedstawionego wyżej. Obecnie dzięki
zaawansowanej technologii elektronicznej i w połączeniu z systemami komputerowymi pozwalają na:
Zalety Monitorowania Obiekty w których wskazany jest system monitorujący
linia pozioma firmy partnerskie
linia
kontakt
biuro@nsautomatyka.com.pl