lewy gora prawy gora
menu linia pionowa
sieci
linia pozioma
Systemy detekcji gazów
Urządzenia i systemy do wykrywania stężeń gazów wybuchowych i toksycznych są niezbędnym
elementem zachowania bezpieczeństwa dla ludzi i mienia w miejscach występowania tych zagrożeń.
Najistotniejszym elementem tych urządzeń są odpowiednio dobrane i wykonane detektory.
Konfigurację i stopień złożoności systemów wyznacza rozległość obszaru chronionego. Niżej
prezentujemy rodzaje detektorów, centralek, urządzeń peryferyjnych i przykładowe schematy
systemów detekcji gazów.
Foto
Detektory w obudowie przeciwwybuchowej
foto
Głowica detekcyjno-pomiarowa, przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Z1 i Z2. Służy do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych o klasach wybuchowości IIA, IIB, IIC i klasach temperaturowych T1 do T6. Przykładowo mogą to być: metan, LPG, wodór, acetylen, amoniak, opary benzyny, opary styrenu i ksylenu, opary alkoholi itp.
foto
Głowica detekcyjno-pomiarowa, przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Z1 i Z2. Służy do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych o klasach wybuchowości IIA, IIB, IIC i klasach temperaturowych T1 do T6. Przykładowo mogą to być: metan, LPG, wodór, acetylen, amoniak, opary benzyny, opary styrenu i ksylenu, opary alkoholi itp. Obudowa głowicy wykonana ąest z aluminium, dławica stalowa.
foto
Głowica detekcyjno-pomiarowa, przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Z1 i Z2. Służy do wykrywania różnorodnych gazów i oparów toksycznych. Przykładowo mogą to być: amoniak, siarkowodór, chlor, tlenek węgla, tlenek i dwutlenek siarki, tlenek azotu, chlorowodór, cyjanowodór, tlenek etylenu i inne.
Foto
Detektory w obudowie zwyłej
foto
Głowica detekcyjno-pomiarowa, przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Z1 i Z2. Służy do wykrywania różnorodnych gazów i oparów toksycznych. Przykładowo mogą to być: amoniak, siarkowodór, chlor, tlenek węgla, tlenek i dwutlenek siarki, tlenek azotu, chlorowodór, cyjanowodór, tlenek etylenu i inne.
foto
Głowica detekcyjna gazów i oparów toksycznych przeznaczona do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem . Służy do wykrywania różnorodnych gazów i oparów trujących. Może to być np: amoniak, siarkowodór itp. Obszary zastosowań : oczyszczalnie ścieków, chłodnie, laboratoria itp.
foto
Zintegrowany detektor pomiaru gazów przeznaczony do wykrywania lub pomiaru stężeń różnorodnych gazów i oparów. Jest to samodzielne urządzenie będące połączeniem detektora i centralki, zasilane z sieci ~230V. Posiada rozbudowane układy wyjść (przekaźnikowych i napięciowych) do samodzielnego sterowania innymi urządzeniami i systemami (sterowanie wentylacją, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, dialerami itp.). Montowane są w nim wszystkie typy czujników (półprzewodnikowe, elektrochemiczne, katalityczne, infra-red (działające na podczerwień).
foto
Detektor tlenku węgla dedykowany szczególnie do garaży podziemnych.Obudowa zwykła - do montażu poza strefą zagrożoną wybuchem. Montowane w nim być mogą czujniki półprzewodnikowe, elektrochemiczne lub infra - red. Przeznaczony wyłącznie do współpracy z jednostką centralną. Dwa progi alarmowe.Głowica detekcyjno-pomiarowa, przeznaczona do wykrywania lub pomiaru stężeń różnorodnych gazów i oparów.
foto
Urządzenie detekcji oraz pomiaru tlenu w zwykłej obudowie, montowane są w nim sensory elektrochemiczne lub półprzewodnikowe. Działanie wyłącznie we współpracy z centralą. Do montażu poza strefami zagrożonymi wybuchem. Dwa wyjścia detekcyjne (prądowe i cyfrowe RS 485).Głowica detekcyjno-pomiarowa, przeznaczona do wykrywania lub pomiaru stężeń tlenu O2 w powietrzu (np. w laboratoriach, oczyszczalniach ścieków, szpitalach, przy kontroli jakości powietrza, itp).
foto
Moduł alarmowy 4-kanałowy ( 4-detektorowy) Centralka służy do współpracy (zasilania i kontroli) z głowicami detekcyjnymi i pomiarowymi o napięciu zasilania 12V i maksymalnym poborze prądu 250mA. Mogą to być np. głowice firmy Pro-Service typu EXpert/B, EXpert III, uniTOX/B, uniTOX III, uniTOX CO/G, uniTOX CO2/IR, uniTOX CO2/S. Centralka jest przeznaczona do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem.
foto
Centralka alarmowa 8-kanałowa ( 8-detektorowa) detekcyjna Centralka służy do współpracy (zasilania i kontroli) z głowicami detekcyjnymi o napięciu zasilania 12V i maksymalnym poborze prądu 250mA. Mogą to być np. głowice firmy Pro-Service typu EXpert/B, EXpert III, uniTOX/B, uniTOX III, uniTOX CO/G, uniTOX CO2/IR, uniTOX CO2/S. Centralka jest przeznaczona do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem.
Foto
Zawory samozamykające i sygnalizatory
foto
Zawór kulowy (DN32, 40, 50, 65, 80, 100, 150) z głowicą samozamykającą SK-3
foto
Zawór samozamykający typ MAG-3.
foto
Zawór samozamykający typ ZB.
foto
Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, 1 przetwornik piezoceramiczny importowany, żarówka halogenowa, obudowa z tworzywa sztucznego, udarowo odporne, głośność min.110 dB/1 m
Foto
Domowe detektory gazów
foto
Domowy detektor gazów (metan, tlenek węgla)
foto
Detektor domowy przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach zagrożonych emisją tego gazu.
foto
Detektor przeznaczony jest do ciągłej kontroli obecności gazu ziemnego lub mieszaniny propan-butan w pomieszczeniach zamkniętych, zagrożonych emisją tych gazów.
linia pozioma firmy partnerskie
linia  pozioma kontakt


biuro@nsautomatyka.com.pl