lewy gora prawy gora
menu linia pionowa
napis
linia
zakrecarka
zakrecarka
Ogólna charakterystyka urządzenia
Nalewarka DosiMass 5 jest maszyną przeznaczoną do
automatycznego napełniania ciekłych środków ochrony
roślin o jednorodnej konsystencji i gęstości od 0,5 - 2 g/cm3
w pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego mogące pomieścić
masę od 500 do 10000 gr.
Napełnianie preparatów o niejednorodnej konsystencji
( tzw. napowietrzonych, z pęcherzykami powietrza) może być
obarczone zwiększonym błędem dokładności napełniania.

Więcej
Dane techniczne nalewarki DosiMass_5
Zasilanie elektryczne:• napięcie robocze: 3 x 400 V o częstotliwości 50Hz
• max pobór mocy: 1,5 kW
Zasilanie pneumatyczne:• ciśnienie: od 6 do 8 bar
Wymiary gabarytowe:• długość: 4500mm
• głębokość: 1300mm
• wysokość: 2000mm
Waga:• ok.1250kg
Wydajność: • butelki 0,5 l : 2200 szt/h
• butelki 1 l : 2100 szt/h
• kanistry 5 l : 800 szt/h
• kanistry 10 l : 500 szt/h
Ochrona przeciwwybuchowa •zespół nalewający z panelem operatorskim : 3G IIC T4
• szafka sterownicza : BRAK! (eksploatacja wyłącznie poza strefą Ex)
linia pozioma firmy partnerskie
linia  pozioma kontakt


biuro@nsautomatyka.com.pl