lewy gora prawy gora
menu linia pionowa
wagi
linia
prasa foto
prasa foto
Ogólna charakterystyka urządzenia
Laboratoryjna Prasa Wulkanizacyjna NSA-05 przeznaczona jest do
wulkanizacji wyrobów gumowych. Zbudowana jest z trzech płyt grzejnych,
siłownika hydraulicznego, układu sterowania i regulacji umieszczonego w szafce.
Każda z płyt grzewczych wyposażona jest w cztery grzałki
elektryczne i termoelement do pomiaru temperatury.
Siłownik umożliwia wybór określonej siły docisku prasy. Układ
sterowania zawiera układ regulacji temperatury dla każdej z płyt,
wskaźnik siły docisku oraz komputerowe łącze komunikacyjne.


Prasa może pracować autonomicznie, bez konieczności łączenia
z urządzeniami i sterowaniem nadrzędnym. W tym przypadku jest
możliwe i konieczne ręczne wprowadzenie wartości zadanej
temperatur grzania w każdej z płyt.W pracy ze sterowaniem
nadrzędnym nie jest wymagana żadna konfiguracja parametrów.
Program lub sterownik nadrzędny wykonują operacje konfiguracji
automatycznie.
linia pozioma firmy partnerskie
linia  pozioma kontakt


biuro@nsautomatyka.com.pl